2017 - Volume 65

April
January

2016 - Volume 64

October
July
April
January

2015 - Volume 63

October
July
April
January
Home arrow Archives Index arrow January 2006 arrow January 2006 - Hungarian
January 2006 - Hungarian PDF Print E-mail

 

The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis
Volume 54, Number 1 - January 2006 - Hungarian
Special Issue on Irritable Bowel Syndrome

 

Olafur S. Palsson (2006) Editor’s Preamble: The Nature of ISB and the Need for a Psychological Approach. (Special Issue: Irritable Bowel Syndrome.) The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 54(1), 1–6.

A szerkesztő előszava: Az IBS természete és a pszichológiai megközelítés szükségessége. (Tematikus szám: Irritábilis bélszindróma).

Kivonat: Az irritábilis bélszindróma (IBS) olyan krónikus gasztrointesztinális zavar, amelyet módosult székelési gyakorisággal, székletállaggal és egyéb béltünetekkel járó hasi fájdalom jellemez. Az IBS a felnőtt lakosság 10-15%-át érinti; kóroktana kevéssé ismert és összetett. Az ISB a társadalom költséges problémája, jelentős érzelmi és fizikai szenvedéshez, életminőség-romláshoz és akadályozottsághoz vezet sok betegnél.

Az ISB kezelésének hagyományos orvosi megközelítése a betegek több mint felénél nem vezet eredményre, mert jelentős krónikus tünetek maradnak meg. Széleskörű erőfeszítéseket tettek már olyan alternatív terápiák kidolgozására, ami javítja az IBS kezelésének klinikai kimenetelét. Eddig a hipnózisnak (és a kognitív-viselkedéses terápiának) van a legtöbb empirikus adata az ilyen irányú hatékonyságot illetően. Egy tucat publikált vizsgálat mutatja, hogy a hipnózisos kezelésnek jelentős és széleskörű terápiás hatása van az IBS-re a betegek többségénél, aminek eredményeképp javulnak a béltünetek, a pszichés jól-lét és az élet minősége, s ez a javulás jellemzően évekig fennmarad. Az International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis jelen tematikus száma bizonyítékok áttekintő összefoglalását nyújtja, miszerint az IBS kezelésében a hipnózisnak milyen haszna van és hogy az ilyen kezelést hogyan lehet a legsikeresebben végrehajtani. Dr. Whitehead cikke az ezen a területen végzett kutatás publikált tanulmányainak teljes és szisztematikus áttekintését adja. Dr. Whorwell és Dr. Gonsalkorale két cikke részletesen ismerteti csapatuk munkáját, az IBS hipnózisos kezelésének nagyon sikeres és széleskörűen kutatott megközelítését az angliai Manchesterben. Dr. Palsson egyik cikke az Észak Karolinai Protokoll kifejlesztését, használatát és empirikus tesztelését ismerteti; az IBS kezelésnek ez az egyetlen, a maga teljességében leírt megközelítése. A tematikus szám két olyan elővizsgálat ismertetésével zárul, ami ennek a kezelési megközelítésnek a további lehetőségeit vázolja fel. Dr. Palsson és munkatársai azt veti fel, hogy a hangfelvétel segítségével otthon végzett hipnózisos kezelés segíthet az IBS-ben míg a Barabasz doktorok által végzett elővizsgálat a hipnózisindukciók személyre szabásának lehetséges előnyeit tárgyalja az IBS-ben.


William E. Whitehead (2006). Hypnosis for Irritable Bowel Syndrome: The Empirical Evidence of Therapeutic Effects. The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 54(1), 7–20.

Hipnózis az irritábilis bélszindróma kezelésére: a terápiás hatások empirikus bizonyítékai.

Kivonat: Az irritábilis bélszindróma (IBS) összetett és gyakori funkcionális gasztrointesztinális zavar, amit a szokásos orvosi ellátás korlátozott hatékonysággal kezel. A hipnózisos kezelés – a kognitívviselkedéses terápiával együtt – az IBS elleni beavatkozás leginkább kutatott pszichológiai terápiája. Tizenegy, ebből 5 kontrollált vizsgálat mérte meg az IBS hipnózisos kezelésének terápiás hatásait. Bár ennek a szakirodalomnak komoly korlátai vannak, mint pl. a kis esetszám és a más kezelésekkel való párhuzamos összehasonlítás hiánya, a kutatási adatok következetesen azt mutatják, hogy a hipnózisnak jelentős terápiás hatása van az IBS-re, még olyan betegeknél is, akik nem reagálnak a szokásos orvosi beavatkozásokra. A hipnózisos kezelésre adott reakció arányának mediánja 87%, a béltünetek javulása általában a felerészben várható, a pszichés tünetek és életműködések javulnak a kezelés után, és a terápiás előnyök a legtöbb betegnél még évekig jól fennmaradnak a kezelés befejezése után.

 

Peter J. Whorwell (2006). Effective Management of Irritable Bowel Syndrome: The Manchester Model. The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 54(1), 21–26.

Az irritábilis bélszindróma hatékony kezelése: A manchesteri modell.

Kivonat: Az elmúlt évek során kutatók kimutatták, hogy a hipnoterápia rendkívül sokat segíthet a másra nem reagáló irritábilis bélszindróma kezelésében. Ez azonban nagyon munkaigényes kezelési mód, korlátozott sikerességi rátával, és nem is mindenki számára alkalmas. Ezért az a legjobb, ha beépítjük egy fokozatos kezelési programba, aminek van olyan tartalékterve, ami az erre az adott kezelési formára nem reagáló személyekkel foglalkozik. A jelen cikk azt írja le, hogy a hipnoterápiát hogyan sikerült integrálni a funkcionális gasztroenterológiai szolgálatba Manchesterben.

 

Wendy M. Gonsalkorale (2006). Gut-Directed Hypnotherapy: The Manchester Approach for Treatment of Irritable Bowel Syndrome. The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 54(1), 27–50.

Bél-irányított hipnoterápia: az irritábilis bélszindróma kezelésének megközelítése Manchesterben.

Kivonat: A jelen cikk a hipnózis alkalmazásának azt a megközelítését ismerteti, amelyet a Dél-Manchester-i Egyetemi Kórház Orvosi Tanszékén az 1980-as évektől fejlesztettek ki az irritábilis bélszindróma járulékos kezelésére. A betegek 3 hónapon keresztül összesen legfeljebb 12 ülésen vesznek részt; a betegek többsége jelentős javulást ér el a tüneteket és az életminőséget illetően, és ez a hatás általában fennmarad. A terápia „bél-irányított” keretben történik, aminek az a célja, hogy megtanítsa a betegeknek a megfelelő hipnotikus jártasságot a bélműködés vezérlésében és csökkentse a tüneteket, pl. a kézmelegség a hason és a képzelet segítségével. Az adott életstíluson és a tüneteket általában befolyásoló pszichés tényezőkön alapuló beavatkozások szükség szerint szintén szerepelnek az egyes betegeknél.

 

Olafur S. Palsson (2006). Standardized hypnosis treatment for irritable bowel syndrome: The North Carolina Protocol. The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 54(1), 51–64.

Az irritábilis bélszindróma sztenderizált hipnózisos kezelése: az Észak-Karolinai Protokoll.

Kivonat: Az Észak-Karolinai Protokoll az irritábilis bélszindróma kezelésének egy olyan 7 ülésből álló hipnózisos eljárása, ami egyedülálló abban, hogy a kezelés teljes menete szó szerinti alkalmazásra van tervezve. A protokollt 2 publikált kutatási beszámolóban tesztelték és ezek szerint a betegek több mint 80%-ának segített. A jelen cikk a protokoll kifejlesztését, tartalmát és tesztelését, valamint a klinikai gyakorlatban történő alkalmazását ismerteti.

 

Magnus Simrén (2006). Hypnosis for Irritable Bowel Syndrome: The Quest for the Mechanism of Action. The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 54(1), 64–84.

Hipnózis az iritábilis bélszindrómában: a közbelépés mechanizmusának keresése.

Kivonat:
Az irritábilis bélszindróma (IBS) nagyon gyakori állapot a világ nyugati részén és a gasztroenterológusok munkaterhelésének nagy részét teszi ki. Sajnos a szindróma kórfejlődését és kórélettanát nem értjük teljesen, és a kezelési lehetőségek is korlátozottak. A hipnoterápia azonban olyan kezelési lehetőség, ami nagyon hasznosnak bizonyult az IBS-ben. A közbelépés mechanizmusai, amelyek megmagyaráznák, hogy miért hatékony a hipnózis az IBS-ben, nem teljesen ismertek, de a friss kutatások vetnek némi fényt erre a kérdésre. A jelen cikk ezeket a vizsgálatokat ismerteti, és azt, hogy mit tudunk meg ezekből arról, hogy hogyan hat a hipnózis az IBS-re. A hipnózis részben a vastag- és végbél érzékenységének változásain és pszichés tényezőkön keresztül hathat az IBS-re. A gasztrointesztinális motilitásra és a vegetatív idegrendszerre gyakorolt hatásai kevésbé világosak és további értékelést igényelnek.

 

Olafur S. Palsson, Marsha J. Turner, & William E. Whitehead (2006). Hypnosis Home Treatment for Irritable Bowel Syndrome: A Pilot Study. The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 54(1), 85–99.

Az irritábilis bélszindróma otthoni hipnózisos kezelése: elővizsgálat.

Kivonat: A hipnózisos kezelés gyakran javulást hoz az irritábilis bélszindrómában (IBS), de a költségek és a szakterapeutától való függés korlátozza a hozzáférhetőségét. Az előzőekben bemutatott írott hipnózis protokoll otthoni kezelésre adaptált változatát, ami korábban kimutathatóan javította az összes központi IBS tünetet, 19 IBS beteg alkalmazta. A végeredményt egy másik vizsgálatban szereplő 57, hasonló IBS beteg eredményével vetettük egybe, akik csak a szokásos orvosi ellátásban részesültek. A hipnózisos betegek közül 10 (53%) reagált a kezelésre a 3-hónapos utánkövetés végére (a reagálás kritériuma az IBS súlyosságának legalább 50%-os csökkenése), míg a kontrollszemélyek közül csak 15 (26%). A hipnózisban részesülő személyek életminősége jobban javult, mint a kontrolloké. A szorongás jól jelezte előre a kezelésre való gyenge reakciót. A hipnózisra reagálók a 6 hónapos utánkövetésnél is megtartották a javulást. Bár a reagálók aránya kisebb volt, mint amit korábban a terapeuta által alkalmazott kezelésnél megfigyeltünk, az otthoni hipnózisos kezelés megkétszerezheti azon IBS-betegek arányát, akiknek jelentősen javul az állapotuk 6 hónap alatt.

 

Arreed Barabasz & Marianne Barabasz (2006). Effects of Tailored and Manualized Hypnotic Inductions for Complicated Irritable Bowel Syndrome Patients. The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 54(1), 100–112.

Egyénre szabott és protokoll szerinti hipnózisindukciók komplikált irritábilis bélszindrómás betegek részére.

Kivonat: Ez a szerény klinikai elővizsgálat előzetes adatokat szeretne szolgáltatni a betegekre ülésenként egyénre szabott hipnózisindukció hatásairól, szemben Palsson protokoll szerinti indukciójával. Az egyénre szabott indukciókat az A. Barabasz és J. G. Watkins (2005)-ben szereplő hipnoterápiás és hipnoanalitikus technikák alapján alakítottuk ki. A korábban semmilyen kezelési formára nem reagáló betegeket (N = 8) véletlenszerűen soroltuk a két csoport egyikébe. A hipnábilitás előzetes tesztelésén kívül pontosan követtük O. Palsson (1998) eljárását a protokoll szerinti csoportban. Pontosan azonos eljárást követtünk a másik 4 betegnél is, kivéve azt, hogy az indukciók egyére szabottak voltak. Mind a 8 beteg kedvező reakciót mutatott közvetlenül a kezelés után és a 10 hónapos utánkövetésnél is. Az egyénre szabott csoport nem mutatott bénító fájdalmat a kezelés után, de nagyobb érzelmi stresszt éltek át mint a protokoll szerinti csoport. Az egyénre szabott csoport tovább javult és 10 hónappal később jobb eredményeket produkált, mint a protokoll szerinti csoport, és a közvetlenül a kezelés utáni nagyobb érzelmi stressz jelentősen csillapodott.

 
trymax курсы английского языка в москве