2017 - Volume 65

April
January

2016 - Volume 64

October
July
April
January

2015 - Volume 63

October
July
April
January
Home arrow Archives Index arrow January 2000 arrow January 2000 - Hungarian
January 2000 - Hungarian PDF Print E-mail


The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis
Volume 48, Number 1 - January 2000 - Hungarian

 

Hipn‡bilit‡s s a hagyom‡nyos dhami-jhankri gy—gy’t‡s alkalmaz‡sa Nep‡lban
Amitava Biswas, Donna See, Manuela M. Kogon s David Spiegel.

Kivonat: A jelen vizsg‡lat a hipnotikus v‡laszkszsg szerept vizsg‡lta a dhami-jhankri, egy hagyom‡nyos nep‡li gy—gy’t— gyakorlat‡ban. 248 frfi beteg hipnotikus kpessgt mrtŸk egy allop‡ti‡s (nyugati) s egy ayurvdikus (›si hindu gy—gy’t—) klinik‡n, valamint egy dhami-jhankri praxis‡ban. A hipn‡bilit‡st a Hipnotikus Indukci—s Profil (HIP) seg’tsgvel mrtŸk. Az indukci—s pontsz‡m szignifik‡nsan magasabb volt a dhami-jhankri betegek kšrben, mint ak‡r az ayurvdikus, ak‡r az allop‡ti‡s betegeknl. Tov‡bb‡, a dhami-jhankrit tšbbedszer felkeres› betegek hipn‡bilisabbnak bizonyultak, mint azok, akik el›szšr kerestk fel a dhami-jhankrit. Ezen tœlmen›en, a dhami-jhankri betegek kezelssel val— megelgedettsge pozit’van korrel‡lt a HIP pontsz‡mmal. A szerz›k azt a kšvetkeztetst vonj‡k le, hogy a hipnotikus jelensgek, ahogy azt Nyugaton mrik, fontos šsszetev›i lehetnek a Keleten tal‡lhat— dhami-jhankri kezelsnek.

 

Sz’v-rrendszeri reaktivit‡s hipn—zisban s a hipnotikus fogkonys‡g: a sz’vritmus-variabilit‡s h‡rom vizsg‡lata
William J. Ray, David Sabsevitz, Vilfredo De Pascalis, Karen Quigley, Deane Aikins s Melissa Tubbs

Kivonat: H‡rom kŸlšnbšz› vizsg‡latban tanulm‡nyoztuk a hipnotikus fogkonys‡g s sz’v-rrendszeri adatok, kŸlšnšsen a paraszimpatikus tevkenysg kšzštti kapcsolatot. Ezekben a vizsg‡latokban sem a sz’vritmus alapszintjben, sem a sz’vritmus variabilit‡s‡nak kezdeti rtkben nem volt kŸlšnbsg az er›sen s kevss hipn‡bilis szemlyek kšzštt. Tov‡bb‡ az els› vizsg‡latban a sz’v differenci‡lis szimpatikus s paraszimpatikus v‡lasz‡nak kiv‡lt‡s‡ra kialak’tott k’srleti feladat nem mutatott interakci—t a hipnotikus fogkonys‡ggal. …sszessgben ez a h‡rom vizsg‡lat azt mutatta, hogy a hipnotikus fogkonys‡g šnmag‡ban nincs kapcsolatban sem a sz’v alap‡llapot‡nak sem a sz’v v‡lasz‡nak paraszimpatikus aspektusaival. Ezen tœlmen›en, a hipn—zis indukci— maga sem hatott kŸlšnbšz›kppen az er›sen s a kevss hipn‡bilis szemlyeknl a paraszimpatikus tevkenysgre.

 

Szuggeszti—nehzsg mint a bevon—d‡s s a szuggesztibilit‡s kšzštti kapcsolat felttelezett kšzvet’t›je: œj spektrumanal’zis
Irving Kirsch, Leonard S. Milling s Cheryl Burgess

Kivonat: A hipnotikus szuggesztibilit‡st s a bevon—d‡st 146 rsztvev›nl mrtŸk kt kŸlšnbšz› k’srlet l‡tszata alatt. Spektrumanal’zist hajtottunk vgre œgy, hogy korrel‡ltattuk az egyes hipnotikus szuggeszti—k nehzsgt a szuggeszti— s bevon—d‡s kšzštti kapcsolat mrtkvel. A kt-komponens modellel szemben a bevon—d‡s nem korrel‡lt jobban a nehz szuggeszti—k vgrehajt‡s‡val, mint a kšnnyebbekvel. Ezt meger›s’tette ennek egy meta-elemzse s m‡s spektrumelemzses vizsg‡latok. Ezen tœlmen›en, a vizsg‡latok kšzštti korrel‡ci—k felfedtk, hogy az abszorpci— s az egyes szuggeszti—k kšzštti kapcsolat mrtke nagyon v‡ltozkony, ezrt a kt-komponens modellt nagyon nehz ellen›rizni. Ezek az eredmnyek arra utalnak, hogy az el›z› spektrumanal’zisek eltr› eredmnyeit az okozhatta, hogy az egyes sk‡lattelekkel val— kapcsolat megb’zhat—s‡ga nagyon alacsony volt, s hogy viszonylag kissz‡mœ korrel‡ci— alkotja ezeknek az elemzseknek a nyers adatait.

 

A Harvard Hipn‡bilit‡si Csoport Sk‡la "A" form‡j‡nak olasz sztenderdje.
Vilfredo De Pascalis, Paolo Russo s Francesco S. Marucci

Kivonat: Shor & E. Orne (1962) Harvard Hipn‡bilit‡si Csoport Sk‡la "A" form‡j‡nak (HGSHS:A) olasz ford’t‡s‡nak sztenderdjt ismertetjŸk. 1986 s 1989 kšzštt toborzott k’srleti szemlyek adatait šsszevonva 376 f›s mint‡t kaptunk (297 n› s 79 frfi). A normat’v adatok ‡ltal‡ban megegyeztek a kor‡bbi sztenderdekkel az šsszpontsz‡m-eloszl‡s, az egyes pr—b‡k nehzsge s a megb’zhat—s‡g tekintetben. A n›k szignifik‡nsan magasabb hipn‡bilit‡si pontsz‡mot rtek el mint a frfiak, s az egyes pr—b‡k vgrehajt‡si ar‡nya is szignifik‡nsan magasabb volt n‡luk, mint a frfiakn‡l. A HGSHS:A olasz adapt‡ci—j‡nak megb’zhat—s‡gi rtke ugyanannyi volt, mint a kor‡bban kšzšlt d‡n mint‡, s magasabb, mint a nmet mint‡, de alacsonyabb volt az ausztr‡l, kanadai s az eredeti amerikai mint‡kn‡l. Ezek az eredmnyek arra utalnak, hogy a HGSHS:A olasz v‡ltozata megfelel› eszkšz a kezdeti hipn‡bilit‡s szrsre olasz kšzegben.

 
trymax