2017 - Volume 65

April
January

2016 - Volume 64

October
July
April
January

2015 - Volume 63

October
July
April
January
Home arrow Archives Index arrow April 2001 arrow April 2001 - Turkish
April 2001 - Turkish PDF Print E-mail


The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis
Volume 49, Number 2 - April 2001 - Turkish

 

Hipnoz ve Imajinasyonda Cinsiyet Degisimi Yasantilanmasinin Indekslenmesi
Kevin M. McConkey, Amos Szeps, and Amanda J. Barnier

Yazarlar hipoza yatkinligi yÙksek olan deneklerde hipnoz ve imajinasyon durumlarinda cinsiyet degisimini ele aldilar ve kisilerin yasantilarini sÙrekli davranissal bir sl*Ùm kullanarak endekslediler. Ek olarak, arastirmacilar deneklerin yasantilarini geriye dsnÙk olarak ger*eklik, istemsizlik ve aktif dÙsÙnce derecelendirmesi yoluyla endekslediler. Derecelendirme yasantilarin baslamasinin imajinasyon deneklerine gsre hipnoz deneklerinde daha hizli oldugu gssterildi. Daha da stesi, katran derecelendirmesi ve geriye dsnÙk derecelendirme arasinda telkin, test ve maddelerin ertelenme asamalari a*isindan farklar vardi. Bulgular kadran ysnteminin cinsiyet degisimi telkininin daha iyi anlasildigi noktasindan tartisildi.

 

Contemporary Psikanaliz ve Hipnoz
Mary Jo Peebles-Kleiger

Psikanaliz ve hipnoz arasindaki iliski Ù* bslÙmde ele alindi: ge*mis, simdi ve gelecek. Ilk olarak, psikanaliz ve hipnoz konusunda son 100 yildaki paralel gelismeler szetlendi. Psikanalizde dsrt ana teorik gelisme (dÙrtÙ teorisi, ego psikolojisi, obje iliskileri ve self psikolojisi) hipnoanalitik olarak bilgilendirilmis hipnoz uygulamalari ile birlikte tanimlandi. Ikinci olarak, psikoanalizde 4 contemporary hareket ele alindi (postmodernizm, spontanite, pluralism ve integrationism). Son olarak, psikanaliz ve psikanalizin sngsrÙldÙgÙ tedavilerin uygulanmasi konusundaki esaslar ele alindi.

 

Stanford Hypnotic Susceptibility Scale Form C: Bir Danimarka Égrenci Érnekleminin Verileri
K. Roelofs, & C.A.L. Hoogduin

Stanford Hypnotic Suggestibility Scale Form C'nin (SHSS:C; Weitzenhoffer & Hilgard, 1962) Danimarka normlari verildi. Bu normlar 135 Ùniversite sgrencisinde degerlendirildi. Genel olarak, Danimarka versiyonu diger dillerdeki versiyonlara benzerdi. Bununla birlikte, ortalama puanlar Stanford  niversitesinin orijinal normlarindan daha dÙsÙktÙ.

 

Én Beyin Islevleri ve Hipnoz: Frontal Hipotezin Testi
Sakari Kallio, Antti Revonsuo, Heikki HEinen, Jaana Markela, and John Gruzelier

Neuropsikolojik frontal lob testleri baslangi*ta ve hipnoz sirasinda hipnoza yatkinligi yÙksek (n =3D 8) ve dÙsÙk (n =3D 9) olan deneklerde karsilastirildi. Denekler iki hipnoz sl*egi, Stroop test, kelime akiciligi testi, basit reaksiyon ve se*ilmis reaksiyon zamani testleri, vijilans task ve ysnlendirilmis dikkatin sz-tanimlamaya dayali 40 soruluk bir sl*egiyle degerlendirildi. Hipnoza yatkinligi yÙksek olan deneklerde baslangi* sl*ek puanlari daha yÙksekti. Kelime akiciligi taskinda hipnoz sÙresince hipnoza yatkinligi dÙsÙk olanlara gsre daha fazla bir azalma tespit edildi. Bulgular her ne kadar frontal alan hipnotik cevaplilikta snemli bir isleve sahip olsa da ssz konusu dÙzeneklerin genel inhibisyondan daha karmasik oldugunu gsstermektedir.

 

Hipnotize Denek Itaat Ediyor mu?
Taru Kinnunen, Harold S. Zamansky, and Beth L. Nordstrom

Hipnotik telkinlere cevaplarda kompliansin rolÙnÙ arastirmak amaciyla yazarlar standart hipnotik yolla bir dizi telkin uyguladilar. Katilanlarin a*ik davranissal cevaplari kayit edildi. Ayni zamanda, elektrodermal deri ileti cevabi, telkinlerin sznel yasantilanmasi konusunda arastirildilar. Sonu*lar, davranissal ve sszel cevaplar hem ysnlendirici hem de standart hipnotik yolla verilen telkinlerle uyumluluk gssterse de, standart hipnotik yolla verilen telkinlerdeki cevaplarin ger*ekten yasantilanmis gibi gsrÙndÙgÙnÙ gsstermektedir.

 

Hizli IndÙksiyon Analjezisinin Éznel Agri Derecelendirmesi ve Agri Toleransina Etkileri
Bernadette R. Wright and Peter D. Drummond

Hizli IndÙksiyon Analjezisinin (RIA) mekanik olarak indÙklenmis agri toleransina etkileri 58 sgrencide arastirildi. Post hipnotik relaksasyon ve analjezi telkinleri agri toleransi ve derecesini etkilemedi. Ancak, relaksasyon derecelenmesi RIA'dan sonra artti. Analjezi telkinleri agri testi boyunca verildiginde agri tolerans noktalarinda agri hosnutsuzlugu derecesi RIA grubunda dikkat kontrol grubuna gsre daha azalmis bulundu. Bununla birlikte, RIA agri esigi ya da toleransini etkilemedi. RIA agrinin azaltilmasinda agri toleransini degistirmeye gsre daha etkilidir. Hipnotik telkinlerin sÙrdÙrÙlmesi agrinin duygusal bilesenini etkilemede post hipnotik konfor ve relaksasyon telkinine gsre daha etkindir.

 
trymax курсы английского языка в москве